Didactische traning en coaching

Voor vakspecialisten en inhoudelijk deskundigen, gastdocenten, beginnende docenten en trainers biedt DIWAN Consult een didactische training op maat aan. 
Centraal staat het leren dan wel opfrissen van didactische vaardigheden voor leer- en trainingssituaties.
Met name voor inhoudelijk deskundigen die gaan participeren in interne leertrajecten, is een didactische training op maat een snelle en effectieve manier van bijscholing.

Op basis van analyse van de eigen beginsituatie en ervaring worden doelen geformuleerd voor de didactische training.
Afwisselend met de bijeenkomsten vinden begeleidingsbezoeken plaats in de praktijk bij het uitvoeren van een les of trainingsactiviteit. Observatiegegevens zijn onderwerp van coaching, reflectie en bespreking.
De didactische begeleiding kan daardoor op maat gegeven worden.
Relevante achtergrondinformatie biedt een theoretisch kader. De nadruk ligt evenwel op praktische vaardigheden en werken aan een verbetering van eigen houding en gedrag als trainer of docent.

Werken aan hiaten in didactische kennis, vaardigheden en houding staat centraal. Te denken valt aan:

 • planning en voorbereiding
 • activerende didactische werkvormen
 • inzicht in leerstijlen en leersstrategieën
 • inzicht in groepsprocessen
 • stellen van vragen, omgaan met reacties
 • boeiend en effectief presenteren, stemgebruik
 • bewust worden van de eigen ‘docent'stijl
 • houding en zelfvertrouwen
 • reflectie en evaluatie
 • vinden van samenhang in theorie en praktijk
 • correct gebruik van aanvullende lesmaterialen

Vraag voor didactische training en coaching op maat meer informatie aan bij DIWAN Consult.

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp