Coaching

Persoonlijke ontwikkeling vindt niet altijd plaats door middel van algemene trainingen en opleidingen. Soms, en tegenwoordig steeds meer, zijn individuele vormen van leren nodig om antwoorden te vinden op vragen als

  • wat zijn mijn talenten, waar ben ik goed in?
  • hoe kan ik geïnspireerd blijven in mijn werk?
  • ik wil mijn team meer coachend leidinggeven, hoe doe ik dat?

Coaching is het begeleiden van iemand om beter te presteren, beter te leren en zich te ontwikkelen. Er vindt een wisselwerking plaats van ondersteuning door de coach en groeiend inzicht in eigen kwaliteiten en belemmeringen van de gecoachte. Uitgangspunt is bewustwording van zichzelf en de (werk)situatie. Meer greep op de persoonlijke ontwikkeling is het doel.

In een oriënterend gesprek wordt onderzocht welke vragen en thema's er leven. Tijdens de - in aantal van tevoren afgesproken - bijeenkomsten wordt doelgericht gewerkt aan bewustwording en inzicht, en verbetering van persoonlijke vaardigheden. In de periodes tussen de bijeenkomsten wordt actief gewerkt aan opdrachten.
Na het starttraject is er de mogelijkheid voor en of meer extra gesprekken, eventueel in combinatie met coachcontact via e-mail.

Het kader voor de coachsessies is het (TO) GROW model, waarin de verschillende stadia elkaar dynamisch beïnvloeden.
Wat is het topic, waar wil men over praten?
Wat ziet men als gewenst resultaat?
Wat is de realiteit?
Welke opties zijn er dan mogelijk?
Wat wil men en hoe?

Leidinggevenden die willen ontwikkelen naar coachend leidinggeven kunnen in een begeleidingstraject leren hoe coachvaardigheden toe te passen in hun werksituatie. Naast specifieke vragen, maken inzicht in de persoonlijke stijl, het voeren van coachgesprekken, het geven van feedback, persoonlijke begeleiding bij het leren op de werkplek, hier deel van uit.  Uitgangspunt is het optimaliseren van persoonlijke leiderschapskwaliteiten, werkplezier en stimuleren van prestaties van medewerkers.

DIWAN Consult  biedt ondersteuning bij:

  • Beter functioneren van medewerkers en leidinggevenden door middel van individuele coaching en advies
  • Coachvaardigheden  voor leidinggeven, waaronder coachgesprekken en begeleiden op de werkplek.
  • Onderzoeken van een volgende stap in individuele professionalisering en loopbaan

 

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp