Stijlen van leidinggeven

In een organisatie hebben de leidinggevenden een enorme uitdaging in het aansturen van hun medewerkers. In hoeverre hebben medewerkers eigenlijk leiding nodig en in hoeverre kunnen teams zichzelf aansturen?

Iedere organisatie, iedere afdeling, ieder team is anders. Voor een leidinggevende is het een ondernemende zoektocht te ontdekken wat de beste manier van leidinggeven is in die bepaalde situatie. Het is een voortdurende wisselwerking, en komt vooral neer op gevoel en strategie ontwikkelen. Hoe krijgt u uw mensen zover dat ze gemotiveerd en geïnspireerd doen wat u van ze vraagt?

Inzicht in eigen persoonlijkheid, drijfveren en wensen is een belangrijk uitgangspunt. Wat zijn uw doelen, wat wilt u bereiken, wat moet u bereiken, waar wordt u op afgerekend?  Maar vooral ook, wie zijn uw medewerkers, hoe staat het met hun kennis en vaardigheden, hun motivatie en inzet, hun persoonlijke ambities en talenten, wat hebben zij als gezamenlijke dienst of product en hoe werken zij daarin samen?

De wisselwerking van uw eigen persoonlijkheid, kennis en vaardigheden, en die van uw medewerkers bepalen uw stijl van leidinggeven. Daarmee denkt u het beste resultaat te boeken voor uw afdeling. Maar kent u uw eigen stijl, waaruit bestaat uw leiderschap, hoe ervaren uw medewerkers uw voorbeeldrol, hoe reageert u op hun wensen?

In een coachingstraject bepaalt u zelf het punt waar u staat en waaraan u wilt werken. Begeleiding op maat zorgt ervoor dat u in uw situatie als manager stappen vooruit kunt maken naar een realistisch en zelfgekozen doel.

DIWAN Consult biedt ondersteuning bij

  • Analyse van en reflectie over uw stijl van leidinggeven, met daaruit voortkomend uw ontwikkelingsdoelen, vertaald in een actieplan
  • Coaching waarin uw huidig functioneren en uw ambities centraal staan
  • Oplossingsgerichte begeleiding, waarin praktijksituaties ingebracht en geanalyseerd worden dmv coaching of intervisie

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp