Inzicht in houding en gedrag

Samenwerking is het cement tussen de onderdelen - lees medewerkers - van een organisatie. Samen zorgen voor een resultaat, een product, vraagt van individuele medewerkers inzet, motivatie, collegialiteit, maar ook inzicht in eigen houding en gedrag in het functioneren.
Persoonlijkheid en levenservaring zijn de basis voor het functioneren, vakkennis en vaardigheden maken het plaatje compleet.

In hoeverre is men zich bewust van de invloed die men heeft (of niet heeft) op anderen in de werksituatie? Hoe gaat men om met feedback van collega's, of wordt dit meer als oordeel gezien?  Inzicht in het eigen gedrag ten opzichte van anderen en de interactie die daaruit voortvloeit is een voorwaarde om te leren veranderen. Communicatieprocessen spelen hierin een cruciale rol.

Daarnaast is het herkennen van interactiepatronen bij anderen belangrijk om zelf doelgericht te kunnen reageren. Het leren doorbreken van bepaalde gedragspatronen bij anderen kan een positieve impuls geven aan samenwerking. Regelmatige reflectie op eigen houding en gedrag zal dit proces ondersteunen.

DIWAN Consult biedt ondersteuning bij:

  • Ontwikkelen van psychologisch inzicht in samenwerkingsprocessen en de eigen houding daarin door middel van training, coaching of intervisie
  • Training in het herkennen van gedragspatronen van anderen en vanuit de eigen rol invloed leren uitoefenen in verbale en non verbale communicatie
  • Effectiviteit in samenwerking door middel van het faciliteren van teamleren op de werkplek

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp