Dialoog en samenwerking

In een professionele organisatie zijn medewerkers op elkaar aangewezen om een goed product of een passende dienst neer te zetten.
Daarvoor is samenwerken een cruciale competentie. De basis om goed te kunnen samenwerken is kunnen communiceren. Dat lijkt een open deur, maar is iedereen zich steeds bewust van hoe en welke ‘boodschap' hij of zij uitzendt?
Een zakelijke mededeling kan verkeerd overkomen bij de ontvanger als de situatie er zich op dat moment niet voor leent.

Kennis van communicatiepatronen, maar vooral vaardigheid in het voeren van gesprekken, vragen stellen, mededelingen doen, opdrachten geven, non verbale signalen oppakken, actief luisteren, kan zoveel lastige situaties en conflicten voorkomen. Vergaderingen, overlegsituaties, maar ook korte gesprekken tussendoor, hoe communiceert u, wat wilt u overbrengen en wat is uw doel?

Organisaties die veranderingsprocessen in gang willen zetten, en processen willen bijsturen, doen er goed aan eerst de communicatie van medewerkers en leidinggevenden onderling, tegen het licht te houden. Wellicht ligt daar de basis voor een succesvolle samenwerking binnen een veranderingstraject.

Vernieuwing en veranderingen binnen organisaties kunnen gestimuleerd worden door het invoeren van intercollegiale consultatie.

Collegiale consultatie is een vorm van doelgericht leren van collega's van gelijke status en beroepsuitoefening.  Zij leren van elkaars expertise en de oplossing van vragen en problemen uit het werk staat centraal. Door elkaar te consulteren en ervaringen uit te wisselen, bouwt men de eigen deskundigheid verder uit, terwijl de kwaliteit van dienst of product omhoog zal gaan.

DIWAN Consult biedt ondersteuning bij

  • Training van algemene gespreksvaardigheden met open communicatie en samenwerken als doel
  • Vaardig worden in het voeren van dialogen in begeleidingsgesprekken, functioneringsgesprekken en coachgesprekken voor leidinggevenden en medewerkers
  • Leren samenwerken van collega's door zinvol overleggen, effectief vergaderen en elkaar te consulteren.

 

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp