Competentiegericht leren

De kerncompetenties van een organisatie, dwz. de relatie tussen de omgeving, organisatie en de competenties van de werknemers, zijn richtinggevend voor de strategische doelen die men wil bereiken.
Competenties zijn bekwaamheden gericht op weten (kennis), kunnen (vaardigheid), zijn (persoonlijkheid) en willen (motivatie) Van belang is dat iedere medewerker leert zien hoe zijn of haar talenten ingezet kunnen worden om het niveau van gewenste competenties te bereiken.

De competenties die noodzakelijk zijn voor een bepaalde functie, geven richting aan het leren en ontwikkelen van de medewerkers bij het uitvoeren van een taak.
Competenties zijn echter meer dan alleen datgene wat vermeld is in de taakomschrijving. Naast kennis en vaardigheden is vooral het commitment aan de missie en doelen van de organisatie belangrijk.
Voor ontwikkeling van specifieke competenties die nodig zijn voor het uitoefenen van een functie, zijn persoonlijkheid en motivatie cruciaal.
Verantwoordelijk zijn voor eigen leren, ontwikkelen van een lerende houding, leren omgaan met feedback, leren samenwerken, zijn noodzakelijke vaardigheden voor het succesvol bijdragen aan verandering en innovatie van de organisatie. De wisselwerking tussen de inzet van talent en de ontwikkeling van competenties, vraagt extra inspanning van medewerkers en verdient waardering.

Het Human Resources Development beleid is een belangrijke factor in het ontwikkelen en stimuleren van  competenties van medewerkers, zowel op vakinhoudelijk als persoonlijk gebied.
Goede begeleiding van leidinggevenden en medewerkers in dit proces is een voorwaarde om praktijkgerichte resultaten te bereiken.

DIWAN Consult  biedt ondersteuning bij

  • Beschrijven van realistische competentieprofielen, die passen bij de functie
  • Vertaling van competenties in opleidingsactiviteiten
  • Uitgangspunten formuleren voor talentmanagement als basis voor competentieleren
  • Leidinggevenden faciliteren bij het coachen van medewerkers op hun sterke punten

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp