Leren op de werkplek

Leren en ontwikkelen via opleiding en training ( bewust of formeel leren), en toepassing op de werkplek, dienen elkaar aan te vullen om maximaal resultaat te behalen van de opleidingsinspanningen.
Daarnaast worden andere vormen van leren steeds belangrijker.
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ook tijdens het werk geleerd wordt, hoewel men dat zich niet altijd bewust is. Dit onbewust leren of informeel leren is vooral gebaseerd op ervaring.
Bewust maken van dit informele leren, zoals terugblikken op eigen ervaringen bij het uitvoeren van taken, vooruitkijken naar nieuwe werkprocessen, is de basis voor leren op de werkplek.

Door een gestructureerde aanpak kan het onbewust leren uitgroeien tot opleiden op de werkplek, met alle voordelen van dien.
Leren door oefening, leren van feedback, leren door voorbeeldgedrag, leren door onderzoeken, zijn een aantal vormen van leren die gratis en voor niets plaats kunnen vinden op de werkplek. Bovendien wordt verborgen kennis beter zichtbaar, en zullen medewerkers eerder overgaan tot delen en uitwisselen van vakkennis en werkmethoden.
Flexibiliteit (vele momenten zijn geschikt), tijdsbesteding ( just in time opleiden wanneer de vraag er is), kostenbesparing ( minder dure trainingen), en direct toepasbaar in het werk (van nieuwe kennis en vaardigheden), maken van opleiden op de werkplek een leersituatie waarin gericht gewerkt kan worden aan het verbeteren van bekwaamheden.

Opleiden op de werkplek wordt zo een actief, constructief en veelal zelf gestuurd proces met de realistische werksituatie als leeromgeving, een goed uitgangspunt voor een lerende organisatie. De uit te voeren taak met werkelijke problemen is als het ware de casus voor leren en ontwikkelen van innovaties, zoals bv in de methode van het actieleren. Ook het opzetten van leerprojecten, waarin spontane leerprocessen min of meer gesystematiseerd worden, kunnen bijdragen aan opleiden op de werkplek.

In een introductieprogramma kan een goede basis gelegd worden om startende medewerkers te orienteren op de combinatie van werken en leren. Voorwaarde is dat zij een gedegen introductieperiode krijgen, en daarin vertrouwd worden gemaakt met  verschillende vormen van leren in de werksituatie.

Het positioneren van werkplekbegeleiders en hen voor die taak opleiden is een voorwaarde voor succes. Structuur en werkbegeleiding, ontwikkelen van een lerende houding van de medewerker, motivatie, beloning bij het verbeteren van werkprocessen, zullen dit proces ondersteunen..
Een electronische leeromgeving, waarin medewerkers informatie kunnen vinden over het uitoefenen van hun taak, en b.v. een noodzakelijke leermodule kunnen volgen, is het overwegen waard als extra faciliteit.

DIWAN Consult biedt ondersteuning bij

  • Onderzoeken van mogelijkheden voor leren en opleiden op de werkplek
  • Ontwerpen van een structuur waarin leren op de werkplek kansen krijgt
  • Ontwerpen van een electronische leeromgeving (didactisch advies)
  • Opleiden en coachen van werkbegeleiders
  • De ontwikkeling en uitvoering van een introductieprogramma

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp