Implementeren van het geleerde

Een opleiding of training kan een prima antwoord zijn op een opleidingsvraag.
De fase daarna is zo mogelijk nog belangrijker. Het in praktijk brengen van het geleerde binnen bestaande werkprocessen, waar nodig in samenwerking met collega's, vergt inzet van de medewerker, maar ook ondersteuning van de leidinggevende." Wat heb je als medewerker aan deze opleiding" en "wat heeft de organisatie er aan"  zijn belangrijke vragen in de terugkoppeling over de leerervaringen.

Implementeren van nieuwe kennis en vaardigheden is een wisselwerking tussen de motivatie en bereidheid van medewerkers om het geleerde toe te passen in de werksituatie, en het creëren van mogelijkheden hiervoor door de leidinggevende. Het verzilveren van het resultaat van een training en de opbrengst hiervan voor de organisatie en de individuele medewerker, heeft aandacht nodig en vraagt om concrete maatregelen

De eerste stap is het scheppen van voorwaarden en maken van afspraken om met het geleerde aan de slag te gaan binnen de afdeling, binnen het team, binnen de functiegroep, door de individuele medewerker.

Vervolgens is het belangrijk om de medewerkers die actief zijn bij de transfer van hun trainingsopbrengst naar de werksituatie, te begeleiden. Vanuit het management moet duidelijk zijn wat er van hen verwacht wordt, waarbij aanspreken op gedrag, feedback geven, aandacht en beloning, zullen bijdragen tot het toepassen van het geleerde.

DIWAN Consult  biedt ondersteuning bij

  • Het maken van een implementatieplan gekoppeld aan de doelen van een opleiding.
  • Evaluatie van een opleidingsactiviteit naar aanleiding van de toepassing in de praktijk
  • Coaching van de leidinggevende en/of het team bij de implementatie van nieuwe kennis, vaardigheden en houding/gedrag

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp