Leervragen uit de praktijk, training op maat

De werksituatie is niet alleen gericht op het uitvoeren van taken, maar is ook een vraagbaak voor het verbeteren van werkprocessen. Veel vragen kunnen opgelost worden in de werksituatie van team of afdeling, maar lang niet alle.

Verschillende vormen van opleiding en training kunnen een antwoord zijn op vragen over de kwaliteitsverbetering van een dienst of product, of op individuele leervragen van medewerkers. Opleidingen op maat kunnen gericht zijn op probleemoplossingen op de korte termijn, of op meer duurzaam opleiden voor de lange termijn.

Van belang is helder te krijgen wat precies de vraag is om aan te kunnen geven welke training geschikt is voor welke doelgroep of individu, en hoe dit aansluit bij de werksituatie. Hoe beter de analyse van de vraag, hoe meer kans op transfer van het geleerde in de praktijk.

Opleidingskundige expertise bij het inkopen van opleidingen en trainingen zorgt voor een goede match van aanbod en vraag, bewaken van de kwaliteit en een verantwoorde investering.

Interne, vakinhoudelijke medewerkers, kunnen door DIWAN Consult didactisch ondersteund worden bij het ontwikkelen, geven en evalueren van een training, workshop of presentatie.

DIWAN Consult biedt ondersteuning bij

  • De keuze van vorm en inhoud van een training naar aanleiding van de vraag en de doelgroep
  • Het inkopen van opleidingen en trainingen
  • Het begeleiden van interne of externe trainers bij de voorbereiding en uitvoering, zodat maatwerk en kwaliteit gegarandeerd is

 

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp