Werkwijze

In een oriënterend gesprek wordt uw specifieke vraag en de mogelijke ondersteuning door DIWAN Consult op elkaar afgestemd. Dit gesprek is zonder kosten. Een goede analyse van het probleem of de vraag is van belang om een juiste diagnose te stellen en maatwerk.in opleidingskundige ondersteuning te kunnen leveren. Is een beperkte diagnose slechts mogelijk in het eerste gesprek, door bv een complex probleem, en zijn meerdere gesprekken nodig, dan wordt het stellen van een uitgebreide diagnose opgenomen in de offerte

In een uitgebreide offerte wordt een voorstel op maat geboden als mogelijke oplossing voor uw vraag.
Bij voortgezette samenwerking is een gedegen analyse van de vraag de eerste stap van het ondersteuningstraject. In overleg wordt een concreet plan gemaakt over welke werkzaamheden zullen plaats vinden, hoe vaak en wanneer. Regelmatig evaluerend overleg zorgt ervoor dat u als opdrachtgever maximaal greep houdt op de vorm en inhoud én de duur van de ondersteuning.

DIWAN Consult wil kwaliteit leveren en gaat bij de opleidingskundige ondersteuning uit van de volgende stappen

  • Voortraject: analyseren van de leervraag. Wat is de situatie nu, welke doelen wil men halen, wat moet het resultaat zijn, welke stappen moeten hiervoor genomen worden en wat is de beste manier voor uw organisatie? Bij trainings- en coachactiviteiten is een intake onderdeel van de diagnose.
  • Ondersteuning en ontwikkeling: uitwerken van de vorm en inhoud van de ondersteuning bij leren en ontwikkelen voor individu en/of organisatie. Op de pagina's in de linkerkolom staan verschillende mogelijkheden uitgewerkt die een antwoord kunnen zijn op de vraag. Regelmatig tussentijds evalueren zal de kwaliteit en het bereiken van doelstellingen bewaken.
  • Natraject: begeleiding bij de implementatie en transfer in de werksituatie, gericht op reflectie en zelfsturing van de medewerkers. Verankering van de resultaten in de organisatie door intensief overleg met de opdrachtgever in en na alle fasen is van belang om na de ondersteuning zelfstandig stappen te kunnen zetten. Een afrondend evaluatierapport kan hiervoor als basis dienen.

Met deze methode zal het rendement van opleidingskundige ondersteuning groot zijn,  tevens duurzaam voor de langere termijn.Dit kan zo een basis bieden voor verdere interne ontwikkeling van individu en organisatie.

Samenwerken met DIWAN Consult betekent:

  • Opleidingskundige expertise op het gebied van leren en ontwikkelen
  • Zelfstandige en gestructureerde manier van werken
  • Korte communicatielijnen, flexibele aanpak 
  • Volledig vraaggericht en effectief maatwerk
  • Een oriënterend gesprek is zonder kosten
  • Op verzoek wordt een uitgebreid voorstel tot ondersteuning aangeboden

Neem vrijblijvend contact op met Nelly van de Zande via 06 21844998 voor meer informatie!

  

  

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp