Organiseren van leerprocessen

Het opleidingsplan geeft richting aan het opleiden en leren van medewerkers. Voor de HRD afdeling is de vraag welke competenties medewerkers moeten beheersen voor het uitoefenen van hun functie, en welke leerprocessen in en buiten de werksituatie dat kunnen stimuleren. Maar ook is de vraag relevant op welk gebied een verbeteringsslag is te maken voor de organisatie.

Om greep te houden op de keuze van welke opleiding voor wie en op welk moment, is het maken van een opleidingsstructuur, met samenhang in de leeractiviteiten, een goede oplossing. Zowel opleidingen ontwikkelen voor meer duurzaam leren voor de lange termijn, als probleemoplossingen voor de korte termijn, kunnen hierin opgenomen worden. Leerprocessen op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau vullen elkaar aan.

De kern van zo'n structuur vormen de opleidingen per functiegroep. De gewenste competenties zijn leidend voor de opeenvolging van leeractiviteiten, samengevat in een leerweg. Opleidingen kunnen gericht zijn op vakkennis, op noodzakelijke vaardigheden, op gewenste houding en gedrag nodig voor het goed uitoefenen van de functie. Bewust gekozen leeractiviteiten ondersteunen de medewerkers tevens bij het doorgroeien in hun functie, of het maken van een loopbaanstap. Talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling staan centraal.

Management, inhoudelijk deskundigen en opleidingsadviseurs werken nauw samen aan het actueel houden van de vorm en inhoud van functiegerichte opleidingen.

Een andere groep opleidingen binnen een opleidingsstructuur ondersteunen veranderingsprocessen in de organisatie. Deze kunnen functiegericht zijn, maar ook van toepassing voor meerdere functies, bijvoorbeeld klantgericht werken.

Daarnaast kan een categorie algemene opleidingen, bijvoorbeeld ict - vaardigheden, toegankelijk zijn voor alle functies.

DIWAN Consult  biedt ondersteuning aan HRD / HRM bij:

  • In kaart brengen van de huidige stand van zaken wat betreft leerprocessen
  • Ontwikkelen van een (nieuwe) opleidingsstructuur die past bij de organisatie en gerelateerd is aan de functies in de werksituatie
  • Implementeren van de opleidingsstructuur en het faciliteren van het leren

 

 

 

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp