Opleidingsbehoefte

Opleidingsvragen kunnen voortkomen uit een veranderde visie en aangepaste doelstellingen van de organisatie, of uit persoonlijke leervragen van medewerkers.

Ook kan het voor verschillende functiegroepen medewerkers noodzakelijk zijn zich aanvullende kennis en specifieke vaardigheden eigen te maken. Aanleiding kan zijn dat werkprocessen anders gaan lopen, of een dienst of een product andere kennis en vaardigheden eist

Van belang is goed te analyseren wat de vraag inhoudt, en of  ‘een' vorm van opleiden wel het antwoord  is op de vraag. Het kan zijn dat een aanpassing (van functie) binnen de organisatie/afdeling een betere oplossing is.

Een onderzoek naar de opleidingsbehoefte gaat in op de aanleiding van de vraag en de doelen die men wil bereiken vanuit de organisatie als geheel, vanuit een of meerdere functies, of vanuit een bepaalde doelgroep.

De oplossing voor een opleidingsvraag dient zorgvuldig afgewogen te worden, om het rendement hoog en de investering laag te houden.

DIWAN Consult  biedt ondersteuning bij

  • Het uitvoeren van een behoeftenonderzoek naar de aanleiding van een opleidingsvraag
  • Analyseren van de gegevens van het onderzoek in relatie met het opleidingsbeleid binnen HRD voor het ontwikkelen van een structurele oplossing
  • Het zetten van de noodzakelijke stappen in het traject om van leerbehoefte naar leeractiviteit te komen

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp