Over DIWAN Consult


“De kiem voor groeiende deskundigheid”

Dit motto geeft aan waar DIWAN Consult voor staat:

Het leggen van een kiem voor een volgende stap in de ontwikkeling van mens en organisatie, en het ondersteunen van het proces van leren en groei, reflectie en zelfsturing.

De waarde van DIWAN, een Bretons woord (voor kiem, groei, ontwikkeling) ligt vooral in de persoonlijke aanpak, kenmerkend voor een kleinschalig bureau.De manier van werken is vraaggericht, ondersteuning en begeleiding wordt geboden naar aanleiding van specifieke opleidings- en organisatievragen. Voor iedere vraag wordt een oplossing op maat geboden. De werkwijze is flexibel en efficiënt door korte overleglijnen.

Het bureau wordt sinds 1994 geleid door drs. Nelly C. van de Zande, onderwijskundige / adviseur leren en ontwikkelen/ trainer / coach. Zie voor LinkedIn profiel  http://nl.linkedin.com/in/nellyvandezande 

Zij heeft heel wat jaren ervaring op het gebied van “leren en ontwikkelen” in onderwijs en opleiding, en in arbeidsorganisaties. Ze studeerde onderwijskunde en pedagogiek. Voor haar eigen deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling vindt ze het belangrijk op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen door middel van conferenties, studiedagen, trainingen, en actuele vakliteratuur.
Zij is actief lid van NVO2, Vereniging voor HRD-professionals in Ontwikkelen en Opleiden www.nvo2.nl  en onderschrijft daarmee de NVO2 Beroepscode. Ook is zij betrokken bij de Nderlandse Stichting voor Corporate Universities www.nscu.nl  als auteur en gastredacteur voor het NSCU magazine. Zij schreef onder meer artikelen over Talentontwikkeling, Informeel leren en Leren in een team.

Voorbeelden van lopende en afgeronde projecten:

 • Coachingstraject voor een medewerker van een gemeente 
 • Programmamanager voor maatwerktrainingen a.i. bij NCOI
 • Didactisch en onderwijskundig advies bij het ontwikkelen van e-learningmodules, o.a. voor salesmedewerkers van KPN i.s.m. Thingks Crossmedia www.thingks.nl
 • Screenen van dienstspecifieke opleidingen bij het inrichten van een leerhuis bij de Rijksgebouwendienst
 • Ontwerp en begeleiding van Introductie- en inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers bij Prysmian i.s.m collega
 • Advsieur Leren&ontwikkelen Corporate Learning Centre Rijkswaterstaat
 • Onderwijskundig adviseur project Match bij Rijkswaterstaat
 • Individueel coachingstraject voor een gemeente in Duin- en Bollenstreek         
 • Onderwijskundig adviseur en projectleider bij het C LC van Rijkswaterstaat voor een leertraject Houding en gedrag publieksgericht netwerkmanagement
 • Procesbegeleider en coach bij een samenwerkingstraject voor een gemeente in de regio Rijnland
 • Trainer/docent, ontwikkelaar van modules op het gebied van communicatieve vaardigheden bij SOD Opleidingen HMDI,  o.a. Psychologie van samenwerkingsprocessen. Doelgroep medewerkers documentaire informatievoorziening
 • Ontwikkelaar voor afstandsonderwijs LOI, module Praktische communicatie voor ICT - ers, HBO niveau.
 • Ontwerp en uitvoering van diverse didactische trainingen en workshops voor technische vakspecialisten met een trainingstaak, gecombineerd met coaching in de praktijk, voor van der Heide Opleidingen.
 • Samenstellen van een programma van eisen voor een managementtraining over coachend leidinggeven bij Rijkswaterstaat
 • Intern opleidingsadviseur a.i. op de afdeling HDPO van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • Ontwerp van een leerplankader voor cursussen aan een ROC (Mondriaan)
 • Coachingstrajecten en onderwijskundige adviezen voor individuen en instellingen.

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp