Opleidingsvisie en strategische doelen

De strategische doelen van een organisatie zijn de basis voor een opleidingsvisie, geconcretiseerd in plannen en beleid. Wat moeten medewerkers kennen en kunnen, waarom en wanneer?

De vraag "waar wil de organisatie goed in worden" is tegelijkertijd de vraag naar de competenties of  bekwaamheden van medewerkers. Kennis, vaardigheden, houding en gedrag van medewerkers zijn uitgangspunten voor innovatie, en leveren immers een belangrijke bijdrage aan het behalen van de organisatiedoelen.

Personeelsbeleid wordt steeds meer gericht op strategische doelen en management, zoals werving en selectie en beoordeling. Het Human Resource Management (HRM) beleid speelt hierin een centrale rol.

Daarnaast is het van belang het opleidingsbeleid voor het individueel en collectief leren en ontwikkelen een stevig fundament met specifieke aandacht te geven binnen het HR gebied als Human Resource Development.

Het uitwerken van de opleidingsvisie in een HRD opleidingbeleidsplan, geeft structuur en samenhang aan het verbeteren van de deskundigheid van medewerkers op verschillende niveaus in de organisatie.

Systematische investering in leren en ontwikkelen van medewerkers zal kwaliteitsverbetering van een dienst of product tot gevolg hebben.

DIWAN Consult biedt ondersteuning bij

  • Visieontwikkeling voor opleiden en leren in een organisatie
  • Uitwerken van het beleid in een  samenhangende structuur zoals een academy
  • Professionalisering en begeleiding van HR medewerkers op het gebied van leren en ontwikkelen, zodat zij uitvoering kunnen geven aan het opleidingsbeleid

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp