Welkom bij DIWAN Consult


Wilt u investeren in uzelf en uw medewerkers?

Wilt u " leren en werken"  goed op elkaar afstemmen?

Wilt u een helder en strategisch opleidingsbeleid met oog voor talent ?

 Dan bent u bij DIWAN Consult aan het goede adres!

 Opleiden..........voor wie, wat, waarom, wanneer, hoe vaak, op welke manier, hoe het geleerde toe te passen in de werksituatie, maar ook het zo efficiënt mogelijk besteden van het opleidingsbudget.
Het afstemmen van de leerbehoeftes van medewerkers op visie en strategische doelen van de organisatie, vormt de basis voor een dynamische wisselwerking tussen werken en leren, tussen individueel en organisatieleren.

Analyseren van leervragen, ontwikkelen en uitvoeren van gevarieerde opleidingsactiviteiten, maar ook organiseren, faciliteren èn implementeren van leren, zijn de pijlers waarop zowel organisatie als individu een stap vooruit kunnen maken. Want... leren is veranderen!  Daarbij wil DIWAN Consult u graag van dienst zijn.

DIWAN Consult biedt ondersteuning op maat:

  • Advisering bij het ontwikkelen, aansturen en implementeren van strategisch opleidingsbeleid
  • Ondersteuning bij het ontwerpen van een visie over talentontwikkeling
  • Ontwikkelien en organiseren van interne leer-werktrajecten, ook als introductie- en inwerkprogramma
  • Hulp bij het faciliteren van informeel leren en werkplekleren
  • Didactische ondersteuning bij de ontwikkeling van e-learningmodules  i.s.m. ontwerpers en inhoudelijk deskundigen.
  • Coaching van medewerkers met werkgerelateerde problemen
  • Begeleiding van intervisiegroepen in het zelfstandig hanteren van de methodiek
  • Coaching van teams in samenwerken en stappen zetten naar meer zelfsturing
  • Andere vormen van ondersteuning in overleg.

De wisselwerking van theorie en praktijk, leren en werken, denken en doen vormt de filosofie voor de ondersteuning.  Zowel overheid en onderwijsinstellingen, als profit en non profit organisaties  kunnen een beroep doen op de opleidingskundige expertise van DIWAN Consult

We denken graag mee over uw vragen op het gebied van leren en ontwikkelen.
Maak een afspraak om in een oriënterend en vrijblijvend gesprek met DIWAN Consult te zoeken naar de antwoorden

Managen van talent begint bij startende medewerkers!

 Zoeken, ontwikkelen en houden van talentvolle medewerkers zijn de belangrijkste taken van human resource management voor nu en in de toekomst.

Maar wat te denken van de volgende gegevens?

Ruim een derde van de nederlandse bedrijven verzorgt geen introductieprogramma voor starters, en in maar 20% van de gevallen staat een mentor of coach paraat om de pas beginnende medewerker wegwijs te maken in de organisatie. Men dient in veel gevallen alles werkenderwijs te leren.

Natuurlijk is leren in de werksituatie, bewustwording van hoe taken beter of anders uitgevoerd kunnen worden, een prima manier van ontwikkelen. Maar een valse start, zonder gedegen introductie en begeleiding in een nieuwe baan, zal jong talent daartoe niet motiveren. Zij zijn eerder bezig met overleven!

Wanneer management en HRM hun talentvolle medewerkers willen binden aan de organisatie, doen ze er goed aan een introductie- en inwerkperiode te organiseren die starters voldoende basis geeft om daarna gemotiveerd en vol vertrouween aan de slag te gaan.Postbus 89 | 2350 AB Leiderdorp | Tel: 071-589 87 47 | E-mail: | 2353 BN Leiderdorp